Yêu thích

SÚNG MỞ ỐC

Máy mở siết BULONG pin TAK-381P (khẩu 3/4-21V) - 3%
Máy mở siết BULONG pin TAK-36SK (khẩu 1/2-21V) - 6%
Máy mở siết BULONG ốc điện TAK-41P (2500W/2000NM) - 6%
Máy mở siết BULONG ốc điện TAK-32P (720W) - 8%
Máy mở siết BULONG ốc điện TAK-27P (680W/680NM) - 10%
Máy mở siết BULONG ốc điện TAK-16P (460W/550NM) - 6%
Lọc Sắp xếp
zalo