Yêu thích

Máy mài góc

Máy mài chạy điện TANK since 1964 TAK-916 (100MM-820W) - 25%
Máy mài chạy điện TANK since 1964 TAK-915 (100MM-850W) - 25%
Máy mài chạy điện TANK since 1964 TAK-912 (100MM-1050W) - 25%
Máy mài góc KINGTONY KI-100B (100MM-800W) - 20%
Máy mài góc MAKITA 9553NB (100MM-710W) - 16%

Máy mài góc MAKITA 9553NB (100MM-710W)

1.048.000₫ 1.250.000₫
Máy mài chạy điện MAKITA M9504B (100MM-570W) - 8%
Máy mài chạy điện MAKITA M9506B (720W-100MM) - 9%
Máy mài chạy điện MAKITA M9508B (720W-125MM) - 10%
Máy mài chạy điện MAKITA M9512B (720W-100MM) - 7%
Máy mài chạy điện MAKITA M9513B (850W-100MM) - 9%
Máy mài góc MAKITA M9002B (125MM-1050W) - 9%

Máy mài góc MAKITA M9002B (125MM-1050W)

1.510.000₫ 1.660.000₫
Máy mài góc MAKITA M9511B (850W-125MM) - 8%
Lọc Sắp xếp
zalo